پنجشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۲

خدایان از بی خدایی می گویند
من از عشق
تو از نگاه
خدایان از سرشت می گویند
من از درخت
تو از میوه

فرصتی نیست
انتهای این جاده، درختی نیست
تو سوار بر اسب کوکی،
من، پیاده نظام سرنوشتم.

دستهایم را نگاه کن
در نوازش گونه هایت پیر می شوند
اشکهایم را ببین
چه بی نگاه مانده اند!

از بی خدایی به عشق رسیدم
از عشق به نگاه
از نگاه به تو
و از تو
به درخت ...

کاوه 30/11/82

هیچ نظری موجود نیست: