سه‌شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۹

من از این فاصله‌ها می‌ترسم

من از این دغدغه‌ها می‌ترسم

من از این دیوارها،

حتی از این جویبارها می‌ترسم

من از بازی با سنگ‌های صیقلی این آب زلال می‌ترسم

من حتی از نوری در شب،

چراغی در مه،

تک درختی در بیابان می‌ترسم.


من از این می‌ترسم که مبادا تو بیاییی و دیگر ....

دیگر چی آخر؟

من حتی به درستی نمی‌دانم از چه چیز می‌ترسم!!

من فقط می‌دانم

آن سوی این دیوارها تو ایستاده‌ای

و از اینجا که منم تا جنون فاصله‌ای نیست،

و از آنجا که تویی تا آزادی.

تا تو آزاد شوی

من از مرز جنون رد شده‌ام

و به آن نقطه از اوج ابدیت خواهم پیوست

که در آن نقطه دیگر ...

دیگر چی آخر؟

من حتی به درستی نمی‌دانم در آن نقطه مرا چه چیزی به انتظار خواهد بود.


من فقط می‌دانم

که آن سوی این دیوارها تو ایستاده‌ای

من حتی به حضور این همه دیوار هم مشکوکم

به این که زندگی یعنی چه؟

کدام سوی این همه دیوار زندگی معنایی دارد؟

کدام سو زندگی جریانی دارد؟

من فقط می‌دانم

«تو» یعنی همه‌ی آن چه که من می‌دانم،

«تو» نباشی

چه این سو چه آن سو،

زندگی مردابی است که حتی

پرانیدن سنگی در آن ترسناک است،

زندگی یعنی همان دیواری

که از جنس پولاد و بتون

سایه‌اش بر دوش تو می‌تابد و من!

زندگی یعنی ...

من چه می‌دانم زندگی یعنی چه!


من فقط می‌دانم

از اینجا که منم تا جنون فاصله‌ای نیست،

و از آنجا که تویی تا آزادی.

کاوه
11 خرداد 89

سه‌شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۸

مه‌آلوده شو

دودآلوده‌ شو

زمخت،

کج و معوج،

پشت دود سیگارت پنهان شو

تا من نبینم شیطنت‌هایت را، لوندیهایت را.
-
دستت را که می‌کنی لای دود

قرمزی رژت، برق نگاهت

حک می‌شود روی چشمهای کنجکاوم،

می‌گردم به دنبال چیزی بیشتر و

تو پکی می‌زنی به سیگار

و ته سیگار قرمز دیگری را به زیرسیگاری اضافه می‌کنی.
-
مثل مثلث ذوزنقه‌ای،

ذوزنقه‌ی مستطیلی،

و یا مستطیل دایره‌ای

شاید هم پیچیده‌تر از آن

می‌خواهی خودت را از من پنهان کنی

مرموز باشی

لای دودها قائم شوی و بیرون نیایی

و من مثل بازی مار و پله

هی تاس می‌ریزم

و از نردبان‌ها بالا می‌آیم

تا تو را کشف کنم؛

قند توی دلت آب می‌شود،

لبخند می‌زنی و بازی تمام نمی‌شود.


کاوه

11 اسفند 88

ترس، گریز

تمنای دختری تنها

-

دود، سکوت

بوی زن، بوی شهوت

خاطرات مه آلود روزهای قشنگ

-

مکث، درنگ

فریادهای ناتمام صدایی از جنس مخالف.

کاوه

8 اسفند 88