یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۴

سهم من از زندگی ردپای انسانهایی است بر سایه سار احساس، عشق و ترس و چینی ترک خورده ‌ ی تنهاییم که گم شده است در آغوش سرد روزهای آخر سال.
فقط همین ....