دوشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۲

نمي دانم تراژدي حج را شنيده ايد يا نه !؟
امسال در مراسم پرتاب سنگ به سوي شيطان (ببخشيد كه اسم مراسم را نمي دانم) 240 تن از حاجيان و حاجيه خانمهاي محترم از ممالك مختلف اسلامي جان خود را از دست دادند !
عجب خبر جالبي ! من كه به هيچ وجه متاثر نشدم ! بيشتر دلم به حال خودم سوخت كه نام مسلمان را يدك مي كشم. به اين فكر مي كردم كه ديگر مردمان دنيا درباره ما مسلمانان چه فكر مي كنند ؟ خريت تا چه حد ؟! فكر كردم احتمالا وقتي 2 ميليون نفر به سمت شيطان هجوم آورند و با سنگ به سر و كله اش بكوبند، 100 در 100 آنهايي كه جزو چند هزرا نفر آخر هستند و براي پرتاب سنگ به شيطان و گرفتن احوالات او تا قبل از غروب خورشيد عجله دارند، سنگهايشان به جاي اينكه احوالات شيطان را بگيرد، به آن چند هزار نفري بر خورد مي كند كه با آرامش جلوي صفوف ايستاده اند و جان آنها را مي گيرد. شايد هم اين حاجي ها و حاجيه خانم ها از بس كه فضاي زندگي شان در آن لحظه لبريز از روحانيت شده بوده، حسابي توهم زده اند و با نگاه كردن به حاجي آقا يا حاجيه خانم كنار دستيشان، او را با شيطان اشتباه گرفته و با سنگ محكم در سرش كوبيده اند ! ما كه انجا نبوديم و نمي دانيم چه شد، احتمالا خدايشان مي داند ...

هیچ نظری موجود نیست: