یکشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۲

اگر فقط یک روز از عمرم باقی مانده باشد، خود کشی خواهم کرد تا جانم را خودم گرفته باشم نه خدا !

هیچ نظری موجود نیست: