سه‌شنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۲

آغاز كردن هميشه سخت است. آغاز يك زندگي، آغاز يك مرگ، آغاز يك عشق و يا آغاز يك نگاه.
آغاز كردن هميشه سخت است. آغاز يك كتاب، آغاز يك پاراگراف و يا حتي آغاز يك جمله.
آغاز كردن هميشه سخت است. ولي من آغاز كرده ام. مي خواهم بنويسم. براي او بنويسم. براي كسي كه با او دوباره آغاز كردم... !

هیچ نظری موجود نیست: