یکشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۳

سادگي شعرهايم را
افكار عموديت را
بر بازتاب افق‌هايم،
اضطراب غنچه‌اي يك روزه را
به خنده مي‌گيرم.

كاوه
يك شنبه 11 مرداد

هیچ نظری موجود نیست: