یکشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۳

به سراغ تمام كردن‌ها و نيمه تمام شدن‌ها
به سراغ آغاز كردن‌ها و رها كردن‌ها
به سراغ كنج اتاق
عكس‌ها، آهنگ‌ها، خاطره‌ها و رفقا؛
به سراغ نوشته‌ها و يادگاري‌ها
به سراغ آدم‌ها و شهرت‌ها
به سراغ تو، سايه‌ها و ستاره‌ها
به سراغ . . .
همان بهتر كه كنج ايوان
روي اين صندلي خاك گرفته
بشينم و سيگاري دود كنم.

كاوه
6/مرداد

هیچ نظری موجود نیست: