دوشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۳

صداي تيك تاك ساعت مچي تو از همان بدو تولد در گوشم است
صداي تيك تاك ساعت تو لالايي نخوابيدن هاي من است
صداي تيك تاك ساعت تو همان وسوسه ي به تعويق انداختن مرگ است

هیچ نظری موجود نیست: