یکشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۳

فقط همين . . .
از آن همه خشم و هياهو
از آن همه جوشش و خروش
از آن همه توحش و جنون
از آن همه داد و بيداد
از آن همه ياد و فرياد . . .

فقط همين كه
من امروز هم زنده‌ام.

كاوه
يك شنبه 11 مرداد

هیچ نظری موجود نیست: