دوشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۳

ببار اي باران
مثل داس بر سر گندم زارها
بشتاب اي باد
ميان هول و هراس تاكستان ها
بلرز اي زمين
ترك بردار اي آسمان
كه من هيمن جا آرام
بي هيچ دغدغه‌اي
به او فكر مي‌كنم.

كاوه
18/مرداد

هیچ نظری موجود نیست: