شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۲

بعضي وقتها حرفي براي گفتن و حسي براي نوشتن نيست ! پس دليلي ندارد بيخود بيايم اينجا و حرافي كنم ! صبر مي كنم ....
صبر كردن و تامل كردن خيلي بهتر از حرافي كيدن است و هيجان زده نوشتن !
فعلا بايد فكر كنم .... خيلي ! فكر كنم و بخوانم ... خيلي ! تمام عيد را مي خواهم بخوانم ... !
فلسفه ي پوچي از آلبر كامو را خواندم :
"همين كه مي گوييم دنيا بي معني است، حرف معني داري زده ايم. پوچي كامل وجود ندارد."

هیچ نظری موجود نیست: