سه‌شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۳

شديدن به اين باور رسيدم كه كسي يا چيزي را كه مي‌خواهم داشته باشم، بر داشتنش اصرار نكنم، رهايش كنم، اگر سهم من باشد خودش باز ميگردد.
حالا او برگشته است و سهم من نيست. پس بايد رهايش كنم، رها تر ! بلكه سهم من باشد و بازگردد !‌

هیچ نظری موجود نیست: