سه‌شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۳

تيك تاك ساعت
تمناي بي صداي خواب
فرياد پر فريب رويا
و من
،غرق در سكوت شدم
تا بانگ قدم هايت
هم صدا شود
با انتهاي تنهايي من.

هیچ نظری موجود نیست: