شنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۳

توي صورت گرفته ي من نگاه نكرد و گفت : كاوه عاشق نميشه !
اما او نفهميد كه كاوه زيادي عاشق پيشه ست.
گفت : هنوزم كاوه رو دوست داري ؟ جواب داد : نه !
گفت : اگه دوسش داري فردا ماتيك سياه بزن اگه نه ماتيك صورتي !
فرداشب ادامه ي خوابمو نديدم. نمي دونم دوسم داره يا نه !
گفت : تو همه چيزمو از من گرفتي! خيلي پستي !
آره من پستم، جلادم ولي تو نفهميدي كه همه چيز من بودي.
گفت: مي خوام هميشه پيشم باشي.
گفت: برام خيلي ارزش داري. حتي به عنوان يه دوست معمولي.
گفت: دستات چه قدرتي دارن. مي خوام هميشه داشته باشمشون.
گفت: هيچ كس نمي تونه جاي تو رو برام بگيره! نمي فهمي كجاي قلبم جا داري !
آره ... همه  اينا رو خودش گفت. به خدا خودش گفت.
چند روز بعد زنگ زد و گفت : ديگه هيچ احساسي نسبت بهت ندارم. هيچي !
چند روز بعد گفت كه ازم متنفره ! چند روز بعد گفت كه عاشقمه !
 چند روز بعد گفت كه ازم متنفره ! چند روز بعد گفت كه عاشقمه .......
 و همين طور ادامه داد تا من فهميدم كه اون يه دورغ گوي جَو گيره !
 زماني با شعرها و نوشته هاي من زندگي مي كرد.
ولي يه روز وايساد جلومو گفت : چرت و پرت مي گي، هيچ كدومو قبول ندارم.
حقم داشت همچين حرفي بزنه ! چون من هر چه گفته بودم درباره ي او بود. او خودش را هم قبول ندارد.
گفت: هيچ وقت اين كمكي رو كه كردي يادم نميره. مي خوام بفهمي كه چه قدر برام با ارزشه. يه كتاب شعر خوشگل برات مي خرم.
دروغ گفت ! نمي دونم چرا ! ولي نه كتاب رو خريد و نه ديگه از ارزش كمك من حرف زد. ديگه حتي حالم رو هم نپرسيد !
گفت : هر جاي دنيا كه برم وفادارم. نگران نباش. عاشقتم !
چند وقت بعد خبر داد كه فلاني رو جايگزين من كرده ....
 چند وقت بعد خبر رسيد كه باكرگي اش را از دست داده و بچه اش رو كورتاژ كرده !!!
گفت: من بدون تو چه جوري زندگي كنم ! يه زندگي كوچيك برام درست كن ... همين ! فقط تو برام مهمي ! فقط تو رو مي خوام داشته باشم !
چند روز بعد زنگ زدو گفت : تو پول نداري ! من و تو به درد هم نمي خوريم !!
حلقه اي كه من براش خريده بودم كرد توي دست چپشو گفت: دوست دارم.
يك هفته بعد : ديگه هرگز به من زنگ نزد و هرگز گوشي تلفن رو خودش برنداشت ! تا اينكه يه روز گفت : برو دنبال زندگيت.
اومد توي خونمون ..و گريه كرد، داد زد و گفت : دوست دارم. بدون تو هيچم.
هفته ي بعد لاي درختاي دور و بر زاينده رود با يه پسر غريبه گندشو در آرود !!
گفت : تو چه قدر جذابي. چه قدر سكسي اي. از اون آدمايي  هستي كه حتما بايد تجربه بشي.
5 دقيقه ي بعد براي هميشه ارضا شد ......
گفت: تو روح بزرگي داري.
چند روز بعد گفت: تف تو روحت عوضي !!!

دلم گرفته ..... آره دلم خيلي گرفته ! فاك !!!!
فاككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست: