پنجشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۳

از كانال 1 تا 50؛ از بي بي سي تا ويوا پولسكا؛ از اين گوشه ي كاناپه به اون گوشه؛ از جام ملت هاي آسيا تا تا كوپا امريكا؛ از علي كريمي تا آلكس برزيلي؛ از كريس رئا تا بلك آيد پيس؛ از اتللوي شكسپير تا روي ماه خداوند را ببوسٍ مستور؛ ازاين گوشه تخت به اون گوشه؛ از شبكه پيام تا اركات؛ از اصفهان به تهران؛ از دانشگاه به آپاچي؛ از بي تفاوتي؛ از تنهايي؛از بي تفاوتي ... از بي تفاوتي ... از بي تفاوتي ... از تنهايي ... از تنهايي ... از تنهايي ... از ........
از فرار... از بي قراري .... از اضطراب .... از نا امني ..... از شتاب .....
از بي تفاوتي .... از تنهايي .... از يك لحظه آرامش ........
از تو ... از من .... از بي تفاوتي ..... از تنهايي ......
از
ت
و
از
م
ن
.
.
.
.
از بي تفاوتي ...... از تنهايي .....
.
.
.


هیچ نظری موجود نیست: