سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۳

بوی زن
بوی قهوه
بوی نان
بوی شراب
بوی علف
بوی اشک
بوی دود
بوی تلخ شهوتی کهنه
بوی گرم آن تن خسته
آن چشمان همیشه بسته

مکث ... سکوت ... بوی نفس ...

و لرزش اندام در میان
دستان واشکسته !

کاوه 7 آذر 83

هیچ نظری موجود نیست: