دوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۳

تجربه اصطلاحي براي اشتباهات ما انسانها. تجربه اي واژه اي براي رهايي از بار سنگين اشتباه. تجربه واژهاي عميق اما در سطح.
هر چه بزرگتر اشتباه مي كنيم تصور تجربه ي قشنگتر و جذاب تري را در ذهن مارپيچمان مي پرورانيم...

هیچ نظری موجود نیست: